Privacy verklaring

2lemon respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om bestellingen snel en gemakkelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Onze site is geheel SSL beveiligd voor uw veiligheid. In het kader van de privacywet algemene verordening gegevensbescherming AGDR heeft u het recht uw geregistreerde gegevens op te vragen, te laten corrigeren of zelfs vergeten te worden. Mocht u hier gebruik van willen maken kunt u ons hiertoe contact met ons opnemen en zullen wij u binnen 5 werkdagen uw geregistreerde gegevens verstrekken of een bevestiging sturen dat uw digitale persoonsgegevens verwijderd zijn.
 
2lemon gebruikt de verzamelde gegevens om u de volgende diensten te leveren:
  • 2lemon gebruikt uw e-mailadres en telefoonnummer uitsluitend om contact met u te kunnen opnemen, nadat u contact met ons heeft gezocht.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
2lemon verkoopt uw gegevens niet.
2lemon zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen welke direct betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Waar blijven uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden op de volgende plaatsen opgeslagen:
  • Onze database en mailserver (Microsoft Exchange).
  • Boekhoudsoftware (online).
  • Klantendossier, NAS binnen ons kantoor netwerk.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
NAW-gegevens 6 maanden Bewaartermijn Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens
Contactgegevens 6 maanden Bewaartermijn Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens
E-mails 6 maanden Bewaartermijn Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens
Betaalgegevens 7 jaar Bewaartermijn belastingwetgeving
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw internetbrowser worden opgeslagen op uw computer. 2lemon gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en om bijvoorbeeld uw winkelmandje te onthouden. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij 2lemon geen cookies ontvangt. Dit heeft geen invloed op functionaliteit van onze website.
 
Onze lijst met cookies:
naam functionaliteit verloop
_ga Voor het identificeren van unieke bezoekers. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
__utma Voor het identificeren van unieke bezoekers. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
__utma Voor het identificeren van unieke bezoekers. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
__utmc Voor het bepalen van de bezoekerssessie.  na bezoek
__utmz Voor het volgen van verkeersbronnen en navigatie 6 maanden vanaf zetten of bijwerken
___utmv Voor het bewaren van aangepaste variabelen. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
wd, c_user, fr, xs Deze cookies zorgen ervoor dat je kan zien dat je onze pagina/website “geliked” hebt. Facebook gebruikt deze informatie voor advertenties op hun platform. na bezoek
presence, act, m_pixel_ratio, a11y Deze cookies zorgen ervoor dat je kan zien dat je onze pagina/website “geliked” hebt. Facebook gebruikt deze informatie voor advertenties op hun platform. na bezoek
sb Deze cookie zorgen ervoor dat je kan zien dat je onze pagina/website “geliked” hebt. Facebook gebruikt deze informatie voor advertenties op hun platform. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
datr Deze cookie zorgen ervoor dat je kan zien dat je onze pagina/website “geliked” hebt. Facebook gebruikt deze informatie voor advertenties op hun platform. 1 jaar vanaf zetten of bijwerken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2lemon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2lemon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 2lemon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

2lemon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@2lemon.nl

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van 2lemon, dan kunt u contact met ons opnemen. We helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
 
Versie 1.2 Laatst gewijzigd 1-7-2019 2019 © 2lemon

Nieuwsgierig geraakt?

Er valt zo veel te vertellen over de digitale wereld en de mogelijkheden. We nemen je graag mee onder het genot van een kopje koffie. Dit kan zowel bij ons kantoor in Heerlen, op locatie of ergens middenin. Je kan ons altijd bereiken via de e-mail of telefonisch. Je kan ook gebruik van onze chatbot. We komen hoe dan ook zo snel mogelijk bij je terug.

Of liever direct contact opnemen?

info@2lemon.nl
0639438949 (Rico Otto)

Plan een strategiesessie

Benieuwd wat we voor je onderneming kunnen betekenen? Vul het onderstaande formulier in. Dan namen wij contact met je op.